• ASC ျမန္မာေၾကးပိုက္ဆံအိတ္သို႔အနည္းဆံုး 10000 ေငြျဖည့္ျပီး 20% အပိုေဘာနပ္စ္ရယူပါ။ -

    တိုက္ရိုက္ၾကက္ပြဲေလာင္းရန္ေငြ 2000 ထည့္ျပီး 3000 အပိုရယူႏိုင္ပါတယ္။တန္းအိုဗာ 
အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top