လွည့္ရန္
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးစင္ကာပူ ၄ လံုးထီ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ 5000 က်ပ္ေငြျဖည့္ျပီး Kyat88 ဂိမ္း၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ 5000 က်ပ္အပိုေဘာနပ္စ္ရယူႏိုင္ပါျပီ။ စင္ကာပူ ၄ လံုးထီကံစမ္းရန္စိတ္၀င္စားပါက 09953148881 / 8882 / 8883 ဖုန္းမ်ားသို႔ဖုန္းဆက္၍ျဖစ္ေစ Viber မွျဖစ္ေစဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ -အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top