လွည့္ရန္
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးစင္ကာပူ ၄ လံုးထီ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ 5000 က်ပ္ေငြျဖည့္ျပီး Kyat88 ဂိမ္း၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ 5000 က်ပ္အပိုေဘာနပ္စ္ရယူႏိုင္ပါျပီ။ စင္ကာပူ ၄ လံုးထီကံစမ္းရန္စိတ္၀င္စားပါက 09953148881 / 8882 / 8883 ဖုန္းမ်ားသို႔ဖုန္းဆက္၍ျဖစ္ေစ Viber မွျဖစ္ေစဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ -
၀န္ေဆာင္မႈအက်ိဳးအျမတ္
4 မိနစ္
10 မိနစ္
ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းမႈ
koc*** MMK 50,000.00 2017-10-21 07:13
Tar********* MMK 15,000.00 2017-10-21 03:25
Nay***** MMK 5,000.00 2017-10-21 03:20
tin******* MMK 150,000.00 2017-10-21 03:13
uKy***** MMK 5,000.00 2017-10-21 02:29
ပံုမွန္္ထိပ္ဆံုးေငြသြင္းျခင္း
tin******* MMK 150,000.00 2017-10-21 00:49
tin******* MMK 150,000.00 2017-10-21 03:13
kkj**** MMK 100,000.00 2017-10-21 01:20
hap***** MMK 90,000.00 2017-10-21 02:02
koc*** MMK 50,000.00 2017-10-21 07:13
ေနာက္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
zin******* MMK 20,000.00 2017-10-21 06:57
kya********* MMK 30,000.00 2017-10-21 03:19
Nay***** MMK 45,000.00 2017-10-21 02:59
mya****** MMK 17,000.00 2017-10-21 02:01
Nye************ MMK 300,000.00 2017-10-20 22:13
ထိပ္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
Nay***** MMK 45,000.00 2017-10-21 02:59
kya********* MMK 30,000.00 2017-10-21 03:19
zin******* MMK 20,000.00 2017-10-21 06:57
mya****** MMK 17,000.00 2017-10-21 02:01အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top