• ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ့မန္ဘာသစ္မန္ဘာေဟာင္းမ်ားကိုေက်းဇူးတံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္အင္တာနက္ေဒတာႏွင့္ခရက္ဒစ္မ်ားလက္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာဂိမ္းမ်ိးစံုနဲ႔ကာစီႏိုပြဲမ်ားစြာကစားဖို႔မန္ဘာသစ္မ်ားကိုလဲဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ယခုကာစီႏိုဂိမ္းသစ္မွာေတာ့ကာစီႏိုမယ္ေလးမ်ားမွကဒ္ေ၀ေပးျပီးကဒ္ကိုကိုယ္တိုင္ေခ်ာင္းၾကည့္လို႔လဲရတဲ့အတြက္အျပင္နဲ႔မျခားတဲ့ခံစားမႈကိုရရွိေစမွာပါ။ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာဂိမ္းမ်ားနဲ႔ေဘာနပ္စ္မ်ားအတြက္ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုဆက္သြယ္ပါ။ - / -- KG အျပာဂ်က္ေပါ့ဂိမ္းမ်ားနဲ႔ႏိုင္ဖို႔အရမ္းလြယ္ကူတဲ့ GG ေရႊငါးမန္းဂိမ္းမ်ားကစားရန္ေငြျဖည့္ျပီး 30% အပိုေဘာနပ္စ္ရယူႏိုင္ပါျပီ။ ယခုအခါတြင္ဂ်က္ေပါ့ဆုေၾကးမ်ားမွာ ယူအက္စ္ေဒၚလာ 183210.00 သို႔ေရာက္ရွိေနျပီးအႏိုင္ရရွိဖို႔ယခုပဲေငြျဖည့္ျပီးကစားလိုက္ပါ။
၀န္ေဆာင္မႈအက်ိဳးအျမတ္
5 မိနစ္
10 မိနစ္
ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းမႈ
zay******* MMK 300,000.00 2017-06-25 09:15
zaw******** MMK 20,000.00 2017-06-25 09:12
cas*** MMK 5,000.00 2017-06-25 09:03
sen******** MMK 20,000.00 2017-06-25 09:01
saw***** MMK 10,000.00 2017-06-25 08:58
ပံုမွန္္ထိပ္ဆံုးေငြသြင္းျခင္း
zay******* MMK 300,000.00 2017-06-25 09:15
sai********* MMK 130,000.00 2017-06-25 08:09
tun******* MMK 50,000.00 2017-06-25 00:49
sen******** MMK 20,000.00 2017-06-25 09:01
zaw******** MMK 20,000.00 2017-06-25 09:12
ေနာက္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
chi****** MMK 100,000.00 2017-06-25 09:06
KNM**** MMK 100,000.00 2017-06-25 08:47
nye******** MMK 170,000.00 2017-06-25 08:11
moe****** MMK 35,000.00 2017-06-25 03:41
sen******** MMK 70,000.00 2017-06-25 01:16
ထိပ္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
nye******** MMK 170,000.00 2017-06-25 08:11
KNM**** MMK 100,000.00 2017-06-25 08:47
chi****** MMK 100,000.00 2017-06-25 09:06
sen******** MMK 70,000.00 2017-06-25 01:16
moe****** MMK 35,000.00 2017-06-25 03:41အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top