• ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ့မန္ဘာသစ္မန္ဘာေဟာင္းမ်ားကိုေက်းဇူးတံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္အင္တာနက္ေဒတာႏွင့္ခရက္ဒစ္မ်ားလက္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာဂိမ္းမ်ိးစံုနဲ႔ကာစီႏိုပြဲမ်ားစြာကစားဖို႔မန္ဘာသစ္မ်ားကိုလဲဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ယခုကာစီႏိုဂိမ္းသစ္မွာေတာ့ကာစီႏိုမယ္ေလးမ်ားမွကဒ္ေ၀ေပးျပီးကဒ္ကိုကိုယ္တိုင္ေခ်ာင္းၾကည့္လို႔လဲရတဲ့အတြက္အျပင္နဲ႔မျခားတဲ့ခံစားမႈကိုရရွိေစမွာပါ။ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာဂိမ္းမ်ားနဲ႔ေဘာနပ္စ္မ်ားအတြက္ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုဆက္သြယ္ပါ။ - / -- KG အျပာဂ်က္ေပါ့ဂိမ္းမ်ားနဲ႔ႏိုင္ဖို႔အရမ္းလြယ္ကူတဲ့ GG ေရႊငါးမန္းဂိမ္းမ်ားကစားရန္ေငြျဖည့္ျပီး 30% အပိုေဘာနပ္စ္ရယူႏိုင္ပါျပီ။ ယခုအခါတြင္ဂ်က္ေပါ့ဆုေၾကးမ်ားမွာ ယူအက္စ္ေဒၚလာ 183210.00 သို႔ေရာက္ရွိေနျပီးအႏိုင္ရရွိဖို႔ယခုပဲေငြျဖည့္ျပီးကစားလိုက္ပါ။
အားကစားေလာင္းျခင္းစာမ်က္ႏွာသို႔သင့္အားလမ္းညႊန္ေပးေနစဥ္ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းပါ။ ...အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top